Clean Air Optima® Productadvies: geuren
Inloggen
Winkelmandje
NederlandsNederlands

Clean Air Optima® Productadvies: geuren

geuren


geuren geuren

geuren

geuren


CA-510Pro Smart

Geschikt voor kleine en grote ruimtes tot 110m² / 275m³

• Ionisator
• DUAL Airflowsystem
• Luchtreiniging in 8 stappen
• CADR certificering
• Intelligent Particle Sensor
• Clean Air Optima® App
geuren
geuren


CA-509Pro Smart

Geschikt voor kleine en grootte ruimtes tot 90m² / 225m³

• Ionisator
• DUAL Airflowsystem
• Luchtreiniging in 8 stappen
• CADR certificering
• Intelligent Particle Sensor
• Clean Air Optima® App
geuren
geuren


CA-508

Geschikt voor kleine en grote ruimtes tot 80m² / 200m³

• Ionisator
• Luchtreiniging in 7 stappen
• CADR certificering
• Eenvoudige bedieninggeuren
geuren


CA-507 Smart

Geschikt voor kleine en grote ruimtes tot 70m² / 175m³

• Ionisator
• 360° Airflow
• Luchtreiniging in 6 stappen
• CADR certificering
• Clean Air Optima® App


geuren
geuren


CA-506

Geschikt voor kleine en grootte ruimtes tot 60m² / 150m³

• Ionisator
• Luchtreiniging in 7 stappen
• CADR certificering
• Eenvoudige bediening


geuren
geuren


CA-505 Smart

Geschikt voor kleine en grootte ruimtes tot 50m² / 125m³

• Ionisator
• 360° Airflow
• Luchtreiniging in 6 stappen
• CADR certificering
• Clean Air Optima® App

geuren
geuren


CA-503B Compact Smart
Geschikt voor ruimtes tot 30m² / 75m³

• Ionisator
• 360° Airflow
• Luchtreiniging in 8 stappen
• CADR certificering
• Intelligent Particle Sensor
• Aromatherapie
• Clean Air Optima® App

geuren
geuren


CA-503T Compact Smart
Geschikt voor ruimtes tot 30m² / 75m³

• Ionisator
• 360° Airflow
• Luchtreiniging in 8 stappen
• CADR certificering
• Intelligent Particle Sensor
• Aromatherapie
• Clean Air Optima® App

geuren
geuren


CA-502Pro Mini

Geschikt voor ruimtes tot 20m² / 40m³

• Ionisator
• DUAL Airflowsystem
• Luchtreiniging in 6 stappen
• CADR certificering
• Digitaal LED Display
• Compact model

geuren
geuren


CA-707 Smart

Geschikt voor kleine en grote ruimtes tot 70m² / 175m³

• 2in1: Luchtontvochtiger en luchtreiniger br> • Condensatie techniek
• Vijf filtertechnologieën
• Hygrostaat
• Clean Air Optima® App

geuren
geuren


CA-706 Smart

Geschikt voor kleine en grote ruimtes tot 70m² / 175m³

• 2in1: Luchtontvochtiger en luchtreiniger
• Condensatie techniek
• Vijf filtertechnologieën
• Hygrostaat
• Clean Air Optima® App

geuren
geuren


CA-705 Smart

Geschikt voor kleine en grote ruimtes tot 50m² / 125m³

• 2in1: Luchtontvochtiger en luchtreiniger
• Condensatie techniek
• Vijf filtertechnologieën
• Hygrostaat
• Clean Air Optima® App

geuren
geuren


CA-704 Smart

Geschikt voor kleine en grote ruimtes tot 40m² / 100m³

• 2in1: Luchtontvochtiger en luchtreiniger
• Condensatie techniek
• Vijf filtertechnologieën
• Hygrostaat
• Clean Air Optima® App

geuren
geuren


CA-704

Geschikt voor kleine en grote ruimtes tot 40m² / 100m³

• 2in1: Luchtontvochtiger en luchtreiniger
• Condensatie techniek
• Vijf filtertechnologieën
• Hygrostaat
• Swingfunctie oscillatieklep

geuren
geuren


CA-702 Smart

Geschikt voor ruimtes tot 20m² / 50m³

• 2in1: Luchtontvochtiger en luchtreiniger
• Condensatie techniek
• Vijf filtertechnologieën
• Hygrostaat
• Praktische handgreep

geuren
geuren


Wat is geur?


Een geur is de waarneming van een vluchtige chemische verbinding in de lucht met de neus. Een geur kan als onaangenaam worden ervaren. Er is dan sprake van geurhinder (ook wel stank genoemd).

Geurhinder en gezondheidsrisico's
Geur kan in de leefomgeving hinder veroorzaken en brengt om die reden ook gezondheidsrisico's met zich mee. Geurhinder kan leiden tot lichamelijke klachten, zoals hoofdpijn, misselijkheid, verstoorde ademhaling en verstoorde hartslag. Ook kan geur psychische klachten veroorzaken, bijvoorbeeld spanningen, structurele onvrede over het woon- en leefklimaat en vermindering van activiteiten buitenshuis.

Emissie en immissie
Geur kan hinder en gezondheid schade veroorzaken. Bedrijven kunnen geur uitstoten (emissie). De geur verspreidt zich via de lucht en veroorzaakt een geurbelasting op de leefomgeving (immissie).

Geuruitstoot
Bij geur van bedrijven gaat het om de geuruitstoot (emissie) van bedrijven die zich verspreidt via de lucht en een geurbelasting veroorzaakt op de woon- en leefomgeving.

Geurbelasting
Onder geurbelasting (of ‘immissie') verstaan we de hoeveelheid geur, uitgedrukt in odour units per kubieke meter lucht, die op een geurgevoelig object zoals een woning ‘terecht' komt. Deze hoeveelheid kan worden gemeten of berekend

Bronnen van geurhinder
Bronnen van geurhinder in de woning zijn zeer divers. In grote lijnen kunnen ze in twee groepen worden ingedeeld: bronnen buiten de woning en bronnen in de woning zelf.
geuren


Bronnen buiten de woning


Een geur kan een woning binnendringen door een open raam, deur of rooster, via ventilatiesystemen of luchtbehandelingssystemen en door spleten en naden in de woning. In woningen met mechanische luchttoevoer bestaan relatief veel klachten over geurhinder uit de omgeving. Specifieke bronnen van geurhinder buiten de woning kunnen zijn:

• Bedrijven (industriële en overige bedrijven, intensieve veehouderijen, landbouw).
• Verontreinigende stoffen in de bodem (vluchtige verbindingen kunnen uitdampen en een woning binnendringen).
• Verkeer (uitlaatgassen, slijtage van banden en wegdek).
• GFT-bakken.
• Vegetatie (rottingsprocessen).
• Allesbranders en open haarden.
• Riolering (rioolbreuk door verzakking, renovatiewerkzaamheden, overstort na regenval).


Bronnen en oorzaken in de woning


Belangrijke geurbronnen binnenmilieu zijn afkomstig van: huisdieren, keukengeuren, verfgeuren, tabaksrook, vluchtige organische stoffen (VOS) die vrijkomen uit allerlei producten die in huis gebruikt worden, zoals verf- en schoonmaakmiddelen, cosmetica, luchtverfrissers en bouwmaterialen, formaldehyde uit bouwmaterialen, meubelstoffen en vloerbedekking. Verder:

• Bedrijven (industriële en overige bedrijven, intensieve veehouderijen, landbouw).
• Bouwmaterialen: bijvoorbeeld door uitdamping van VOS. Ook materialen, zoals plafondplaten, waarin cellulose is verwerkt, kunnen gaan stinken. Door een productiefout kunnen de plafond platen bacteriën bevatten die het cellulose afbreken tot boterzuur. Dit geeft een zurige, penetrante lucht.
• Bouwkundige- en constructiefouten: afwezigheid van of onvoldoende werkende ventilatie- of luchtbehandelingssystemen, waardoor bijvoorbeeld kookluchten in de woning worden verspreid of terecht komen, defecte en/of slecht werkende riolering, vochtoverlast, vochtig geworden spouwmuurisolatie, verkeerd aangebrachte dakbedekking.
• Verbrandingsgassen. Na een woningbrand kan er een hinderlijke brandgeur aanwezig zijn.
• Biologische bronnen: huisdieren, ongedierte (bijvoorbeeld spitsmuizen), kadavers (bijvoorbeeld een dode rat in kruipruimte of in spouwmuren), GFT-bakken en planten.
• Gebruik van bepaalde middelen: schoonmaakmiddelen, vochtweringsmiddelen (hydrofoberingsmiddelen), bestrijdingsmiddelen en houtverduurzamingsmiddelen.
• Hobby's of bewonersgedrag: zoals onvoldoende gebruikmaken van de ventilatievoorzieningen.
• Inrichting: bijvoorbeeld meubilair of vloerbedekking.Binnenmilieuklachten


De binnenlucht wordt beïnvloed door een groot aantal chemische, biologische en fysische factoren. Iedereen ondervindt een zekere blootstelling hieraan. Meestal leidt blootstelling aan normaal in woningen voorkomende concentraties niet tot negatieve gezondheidseffecten. Dit is echter niet altijd het geval. Zo hebben de ‘normaal’ in woningen voorkomende concentraties aan radon en thoron (radioactieve gassen die van nature veranderen in andere radioactieve stoffen) en allergenen wel degelijk negatieve effecten op de gezondheid. Bij klachten over het binnenmilieu gaat het echter meestal om de situatie dat iemand wordt blootgesteld aan verhoogde concentraties van normaal in het binnenmilieu voorkomende stoffen of aan stoffen die normaal niet voorkomen in het binnenmilieu. In beide gevallen zijn negatieve effecten op de gezondheid niet uit te sluiten. Veel binnenmilieuproblemen gaan gepaard met geurhinder, maar geurhinder kan ook een op zichzelf staand binnenmilieuprobleem zijn.


Factoren die van invloed zijn


Individuele verschillen in geurwaarneming
De gevoeligheid van het geurzintuig kan tussen personen per geur sterk verschillen. Hoewel de meeste mensen een normale geurwaarneming hebben, is twee procent van de bevolking hypergevoelig en twee procent ongevoelig.

geuren

Effecten op de gezondheid


Werking
Vrijwel meteen wanneer een geur wordt waargenomen, wordt deze instinctief beoordeeld als aangenaam of onaangenaam.

Bij blootstelling aan geur kunnen de geurstoffen twee zenuwbanen prikkelen: de reukzenuw (nervus olfactorius) en de drielingzenuw (nervus trigeminus). De twee zenuwbanen zijn verbonden met verschillende gedeelten van de hersenen. Dit houdt in dat prikkeling van de twee zenuwen verschillende consequenties voor het gedrag heeft.

De prikkeling van de reukzenuw heeft tot gevolg dat een geur waargenomen wordt. Bovendien kunnen geurstoffen via deze zenuw rechtstreeks naar de hersenen verplaatst worden. De prikkeling van de reukzenuw kan directe reacties veroorzaken. Sommige geurstoffen roepen een aangeboren aversiereactie op. Dit is een reflex van afwenden en eventueel walging of misselijkheid, die bijvoorbeeld optreedt bij rottingsgeuren.

Een prikkeling van de drielingzenuw uit zich in een prikkelend, irriterend of branderig gevoel. De prikkeling van de drielingzenuw leidt tot beschermende reflexen als niezen of het inhouden van de adem. ,/p>

Gevolgen
Stoffen met een belangrijke geurcomponent kunnen diverse gezondheidsproblemen veroorzaken. Allereerst kunnen geurstoffen, net als alle chemische stoffen, een toxische werking hebben. Deze kunnen optreden na orale, dermale of inhalatoire opname. Bij prikkelende stoffen kan ook irritatie van de slijmvliezen van ogen en bovenste luchtwegen optreden. Indien een geurprikkel sterk is of onaangenaam, kan dit tot directe fysiologische gezondheidseffecten leiden, zoals misselijkheid, irritatie van slijmvliezen en hoofdpijn. Deze directe effecten verdwijnen, zodra de blootstelling is beëindigd. Dergelijke effecten treden vaak op in nieuwe en vernieuwde gebouwen, onder andere door het gebruik van verf, lijm en plastic. Ook ongeschilderd hout kan binnenshuis directe effecten hebben, mede door omzetting van geurstoffen in aldehyden. In dit verband wordt ook wel gesproken van "Sick-Building-Syndrom".

Bron: RIVM

Uniek assortiment effectieve mobiele Clean Air Optima® luchtreinigers
en luchtontvochtigers tegen ongezonde en nare geuren


Clean Air Optima® mobiele luchtreinigers en luchtontvochtigers transformeren met geavanceerde filtertechnologie ongezonde en met nare geuren belaste binnenlucht naar zuivere ademlucht.

geuren

Last van geuren, een te hoog gehalte
aan VOC-TVOC en /of fijnstof?


Actief koolstoffilters in de Clean Air Optima® mobiele luchtreinigers en luchtontvochtigers filteren effectief geuren zoals huisdier-, schimmel- , keuken- en verfgeuren, vluchtige organische stoffen (VOC), formaldehyde, benzeen, ammonia, nicotine, sigarettenrook, gassen en chemicaliën, etc. uit de binnenlucht. Door de uitzonderlijk hoge porositeit van de actieve koolstoffilters worden nare geuren en schadelijke gassen geabsorbeerd en gezondheidsbedreigende chemicaliën, zwevende organische stoffen (VOC’s) en smog uit de binnenlucht gezuiverd.

In het unieke assortiment bevinden zich Clean Air Optima® high-end (SMART) luchtreinigers met ultrastille werking en (SMART) luchtontvochtigers met een energiezuinig ontwerp en een sensor gestuurd Airflowsysteem. Deze effectieve Clean Air Optima® mobiele luchtreinigers en luchtontvochtigers kunnen tot bijna 100 procent van alle gezondheidsbedreigende en nare geuren, stoffen, gassen, dampen, allergieveroorzakers, bacteriën, virussen en Covid-19 aerosolen uit belaste binnenlucht zuiveren.

A guarantee for healthy indoor air quality

Winkelmandje

Wis filters

Filter

Annuleren
Bevestigen